CST / Wideo promujące warsztaty taneczne

23/05/18 / Warsztaty

Jednym z celów CST w 2018 roku jest rozpoczęcie praktycznej działalności edukacyjnej skierowanej do osób zainteresowanych tańcem współczesnym, choreografią i pokrewnymi sztukami performatywnymi. W tym roku przewidziane są cztery Programy Warsztatów Tanecznych:

 

KLASYKA PRZEŁAMANA – taniec klasyczny dla tancerzy współczesnych, cykliczne warsztaty dla osób średnio zaawansowanych prowadzone przez Marka Zajączkowskiego.

TERMINY: każdy poniedziałek w okresie między lutym a czerwcem 2018

 

5 ODSŁON WSPÓŁCZESNOŚCI – pięć warsztatów edukacji artystycznej z tańca współczesnego poprowadzonych przez tancerzy, artystów i pedagogów m.in. z Warszawy, Poznania czy Krakowa. Warsztaty są adresowane przede wszystkim do osób chcących szkolić się w technikach tańca współczesnego: floorworku, technikach José Limóna, Marthy Graham, Williama Forsythe’a, Flying Low Davida Zambrano, czy w pracy z przestrzenią według Rudolfa von Labana. Każdy warsztat zakończy się otwartym pokazem pracy w ostatni poniedziałek miesiąca.

TERMINY: każdy poniedziałek w okresie między lutym a czerwcem 2018

 

WARSZTAT MASTER CLASS – prowadzony przez wybitnego tancerza i pedagoga z zagranicy. Warsztat jest adresowany do zawodowych tancerzy tańca współczesnego oraz osób o wysokim poziomie umiejętności tanecznych i ruchowych.

TERMIN: SIERPIEŃ 2018

 

PRZEZ PRYZMAT RUCHU – cztery warsztaty skierowane do różnorodnych odbiorców z technik omawianych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”.

Warsztaty będą prowadzili:

Natalia Oniśk – Kontakt Improwizacja

Izabela Chlewińska – Blisko coraz bliżej – warsztat dla dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunami

Anna Opłocka i Zuzanna Kupidura  –  Warsztaty kinetografii wg. metody Labana-Knusta – podstawy notacji i analizy ruchu

Piotr Zgorzelski – Metodologia nauczania polskich tańców tradycyjnych w formach niescenicznych

TERMIN: 22 KWIETNIA 2018

„Taniec – synteza spontaniczności i kunsztu, nieodłączny element kultury i kto wie, czy nie najbardziej ulotny. Choć utrwalanie go stało się prostsze dzięki sztuce filmowej, to sztuka tańca przetrwała głównie dzięki jednej metodzie – praktyce. W tym roku pochylamy się w CST nad tematem Edukacji, nie mogło więc zabraknąć spotkań ze świetnymi pedagogami. Proponujemy Wam pięć warsztatów technicznych, cykl dwudziestu zajęć z tańca klasycznego, pięć warsztatów towarzyszących tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz letni Master Class dla zawodowców”.

Maja Katarzyna Molska, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, kuratorka Programu Warsztaty Taneczne

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Dom Kultury Kadr

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, e-teatr, teatr dla was.pl, miesięcznik TEATR, RDC, Warsawholic, Going., TANIEC

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr
il. Przemysława Gintrowskiego 32
02-697 Warszawa

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.