RECENZJA WARSZTATÓW Z KUIK SWEE BOON W RAMACH XV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRÓW TAŃCA ZAWIROWANIA / ALEKSANDRA KONARSKA

23/06/19 / RECENZJE

XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW TAŃCA ZAWIROWANIA

ALEKSANDRA KONARSKA

WARSZTATY Z KUIK SWEE BOON

 

 

Metoda pracy hollow body, którą pracuje KuikSweeBoon z The Human Expresion Dance Company z Singapuru oparta jest na idei harmonii uwagi tancerza na kwestie ciała, umysłu i emocji. W scenicznej praktyce często doświadczamy efektu gdy jeden z tych aspektów bierze górę nad innymi. Czy to poprzez zbyt intensywne intelektualne procesowanie nie dające dojść do głosu ciału, jego doświadczeniom i odczuciom, czy to poprzez tak silne skupienie się na fizycznych wyzwaniach, że zapominamy o świadomej obecności i emocjach, lub ostatecznie tak silne emocjonalne rozedrganie, że nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć.

 

Na warsztatach skupiliśmy się na kwestii wyciszania racjonalnego umysłu, który zazwyczaj dominuje w naszym odbiorze i ocenie świata. Praca bazowała głównie na kwestiach związanych z oddechem i odkrywaniu przestrzeni wewnątrz ciała. Ideą hollow body jest dostrzeżenie i wykorzystanie oddechu wszystkich komórek ciała – nie tylko płuc. Świadomość, że nie tylko płuca, ale każda, najmniejsza komórka napełnia się tlenem, pozwala na nową jakość eksploracji przestrzeni wewnątrz ciała. Efektem serii wykonanych ćwiczeń było wejście uczestników warsztatów w stan zwierzęcej radości ciała, pozbawionej wstydu i oceny. Cały wykonywany przez nas ruch nie miał wynikać z chęci stworzenia wizualnego efektu, ale z naturalnej potrzeby ciała, jego oddechu i niczym nie stłumionych emocji. Zajmowaliśmy się również dźwiękiem oddechu i tym w jaki sposób konkretne rodzaje odgłosów z ciała mogą wypływać na rozluźnienie i rozpuszczanie blokad. Improwizowaliśmy z połączeniem oddechu, dźwięku i ruchu tak by wynikały z siebie organicznie i tworzyły coś w rodzaju muzyczno- tanecznej kompozycji. W pracy z podłogą i grawitacją skupiliśmy się na tym w jaki sposób wdech i wydech zmieniają jej wpływ na ludzkie ciało. Jest to metoda pozbawiona nastawienia na szybkie efekty czy zadaniową naukę choreografii. Poszukuje odpowiedzi w ciele i jego reakcjach na otaczający świat nie w skomplikowanych myślowych konstruktach.

 

Na koniec warsztatów KuikSweeBoon powiedział, że w The Human Expresion Dance Company, zawsze pracują tą właśnie metodą. Najpierw dokonując myślowych poszukiwań w tematach, którymi chcieliby się zająć, prowadząc rozmowy i wymiany zdań, ale we właściwej choreograficznej części swojej pracy pozwalają ciału dojść do głosu i to ono podejmuje ostateczne decyzje. Jestem tym bardziej ciekawa spektaklu „Invisiblehabitudes” i tego jak przedstawiona metoda działa w praktyce.

 

Zdjęcie w tle: BERNIE NG