CST / PROGRAM CENTRUM SZTUKI TAŃCA W WARSZAWIE NA ROK 2018

19/10/18 / Aktualności, Animacje, Kino Tańca, Konferencja 2018, Konferencja 2019, Krytyka, Program 2018, Warsztaty, Wystawy

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie powstało z inicjatywy warszawskich artystów/ek i teoretyków/ek tańca działających w 20 organizacjach pozarządowych NGO i kolektywów tanecznych związanych z tańcem współczesnym i sztukami performatywnymi. Głównym celem CST jest promocja działań tych organizacji poprzez zbudowanie atrakcyjnej oferty dla miłośników/ek tańca i współpraca na polach artystycznym, edukacyjnym, społecznym i teoretycznym.

 „Tańca pod żadną postacią nie można wykluczyć z zakresu jakiegokolwiek szlachetnego kształcenia: tańczyć nogami, ideami, słowami i – czyż trzeba jeszcze dodawać umiejętność tańca piórem?”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

„W 2018 roku w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie skoncentrujemy się na szeroko pojętej edukacji w dziedzinie tańca współczesnego. Będzie to zarówno edukacja taneczna skierowana do profesjonalistów i amatorów z zakresu praktyki i teorii tańca, jak i bogata oferta spektakli oraz premier stanowiąca dopełnienie i kwintesencję działań edukacyjnych. Nasza tegoroczna oferta poszerzy się o warsztaty taneczne, master classy, laboratoria środowiskowe, wystawę, warsztaty pisania o tańcu, animacje, kino tańca oraz artykuły o tematyce tanecznej. Kuratorzy i kuratorki poszczególnych działów, pedagodzy tańca, animatorzy i animatorki, tancerze i tancerki, choreografowie i choreografki oraz dyrekcja CST postarają się w tym roku pokazać, jak wiele twarzy i możliwości niesie ze sobą taniec współczesny nie tylko pod kątem artystycznym, ale także edukacyjnym. Głównym punktem programu stanie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa z dziedziny tańca „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”.

Zapraszam na wspólne doświadczanie sztuki tańca w 2018 roku”.

Paulina Święcańska, Dyrektorka CST

 

„Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”

Friedrich Schiller

„W tym roku będziemy kontynuować prezentację spektakli, które pojawią się w jeden poniedziałek miesiąca. W pierwszej połowie roku zobaczymy różnorodne prace, ale przede wszystkim duety. Obok artystów i artystek związanych z CST zapraszamy niezależnych twórców z Warszawy oraz prezentujemy spektakle z innych miast w Polsce. Dodatkowo CST będzie koproducentem czterech premier z dziedziny tańca współczesnego, w tym jednej dla dzieci i jednej dla młodzieży. Spektakle i koprodukcje zostały wybrane przez Komisję w otwartym naborze. Kolejną linię będą stanowiły prezentacje artystów, którzy nie mają stałej przestrzeni oraz spektakle zagraniczne. Po spektaklach będą odbywały się spotkania artystów z widzami zarówno w formie tradycyjnej rozmowy z możliwością zadawania pytań przez publiczność, jak i w formie eksperymentalnych gier i dyskusji, które mają na celu włączanie i mocniejsze zaangażowanie widzów w szerszą rozmowę o tematyce spektakli.

Wszystkie te działania mają na celu dopełnienie programu edukacji, na który w tym roku będzie położony szczególny nacisk. Pragniemy prezentować spektakle, gdzie poprzez kontakt z żywą sztuką będziemy edukować następne pokolenia, ale też widzów w każdym wieku w tej niezwykłej dziedzinie sztuki, jaką jest taniec współczesny”.

Agata Życzkowska, Dyrektorka CST

  1. KONFERENCJA
  2. KOPRODUKCJE/PREMIERY
  3. SPEKTAKLE
  4. KINO TAŃCA
  5. WARSZTATY TANECZNE
  6. ANIMACJE
  7. TEORIA I KRYTKA TAŃCA
  8. WYSTAWA
  9. LABORATORIUM

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura” jest jednym z najważniejszych tegorocznych wydarzeń CST. Konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne: część naukowa – dwa dni spotkań z referatami, wideo projekcjami i dyskusjami panelowymi, część praktyczna – dzień otwartych warsztatów tanecznych z prezentacją metodologii nauczania oraz część artystyczna – prezentacje spektakli dla różnego grona odbiorców i spotkania artystów/ek z widzami. Kuratorkami części naukowej są Hanna Raszewska-Kursa i dr Aleksandra Kleinrok, części praktycznej Maja Katarzyna Molska, a części artystycznej Agata Życzkowska. Konferencja organizowana jest w ramach programu rozwoju refleksji nad tańcem i skoncentruje się na tematyce edukacji tanecznej oraz funkcjonowaniu tańca w życiu społecznym stolicy. Po konferencji powstanie publikacja naukowa, która będzie dystrybuowana szerokiej  publiczności w całej Polsce.

Na 2019 rok zaplanowano konferencję poświęconą działalności artystycznej pt. „Sztuka tańca w Warszawie w XX i XXI wieku”. Każda z konferencji będzie miała na celu omówienie przeszłości, diagnozę teraźniejszości i postawienie pytań na przyszłość.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa odbędzie się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca.

TERMIN: 22-24 KWIETNIA 2018

 

Program Koprodukcji CST w 2018 będzie realizowany po raz pierwszy. Propozycje premier zostały wybrane przez Komisję w składzie Julia Hoczyk, Adam Kamiński i Janusz Marek. Spośród organizacji współdziałających w ramach projektu CST koprodukcje zrealizują Bartosz Woszczyński, Wojciech Grudziński/Agata Życzkowska, Magdalena Przybysz oraz Anna Piotrowska. W ramach koprodukcji Centrum Sztuki Tańca będzie współpracować z Teatrem Tańca Zawirowania, Fundacją Scena Współczesna, HOTELOKO movement makers, Fundacją Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, Promem Kultury Saska Kępa, Fundacją Rozwoju Tańca/eferte oraz Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu ROZBARK. TERMINY: LUTY, CZERWIEC, WRZESIEŃ 2018

 

Program Prezentacji Spektakli CST w 2018 r. składa się z kilkunastu propozycji, które zostały wybrane i zarekomendowane przez Komisję w składzie Julia Hoczyk, Adam Kamiński i Janusz Marek. Spektakle będą się odbywały w poniedziałki raz w miesiącu, z wyjątkiem kwietnia: podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej prezentacje będą trwały przez trzy dni. Komisja rekomendowała spektakle w trzech kategoriach: artyści/ki współpracujący w ramach projektu CST, niezależni artyści/ki z Warszawy oraz spektakle z całej Polski. W tym roku dominują DUETY, ale znajdą się także spektakle solowe i prace grupowe. Wśród artystów/ek zaprezentują się m.in. Tomasz Bazan, Aleksandra Bożek-Muszyńska, Karolina Gorczyca, Sylwia Hanff, Magdalena Jędra, Karolina Kroczak, Jakub Lewandowski, Ramona Nagabczyńska, Anna Piotrowska, Paulina Święcańska, Alexey Torgunakov.

TERMINY: Jeden poniedziałek w miesiącu oraz 22-24.04.2018, wrzesień-listopad – 2 poniedziałki w miesiącu

 

Nowy Program Kino Tańca to regularne prezentacje filmów związanych z tańcem. Podczas sześciu wieczorów od marca do grudnia zaprezentowane zostaną m.in. filmy dokumentalne o tematyce tanecznej, filmy taneczne/videodance, rejestracje spektakli teatrów tańca, spektakle nowej choreografii, produkcje [screendance] nagrodzone na międzynarodowych festiwalach. Kuratorki Programu Kino Tańca 2018 oprócz ciekawych propozycji programowych przygotowały także spotkania z twórcami i ekspertami, warsztaty i konkursy w dziedzinie tańca i filmu.

TERMINY: KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2018

 „Ciało Mówi to projekt filmowy, w którym ciało ma głos, a taniec jest podstawowym językiem wypowiedzi. To kino, które poszerza nasze wyobrażenia o tańcu w filmie. Zobaczymy produkcje nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych, ekranizacje, w których kino tańca łączy się z gatunkiem dokumentalnym. Codzienna rzeczywistość i kamera płynnie łączą się z poezją ruchu. Wybrane przeze mnie filmy pokazują, co oznacza życie dla tańca, jak taniec potrafi zawładnąć artystą, ile przynosi radości, rozterek, emocji i dramatów. Widzowie mogą tego wszystkiego doświadczyć biorąc udział w projekcie”

Aleksandra Osowicz, kuratorka programu Kino Tańca / „Ciało Mówi – Taniec na Ekranie”

 „Program Body.mov koncentruje się na współczesnych obrazach ciała w ujęciu filmu tańca. Odwołuje się do różnych obszarów ekspresji cielesności oraz jej postrzegania w kontekstach artystycznym, społecznym i kulturowym. Każdy z wieczorów problematyzował będzie inne doświadczenia, ujmowane w kilku odmiennych perspektywach, za pośrednictwem najbardziej intrygujących filmów tańca ostatnich lat.

Dopełnieniem filmowych wieczorów będą rozmowy z zaproszonymi gośćmi – twórcami i ekspertami w dziedzinie tańca i filmu”

Regina Lissowska-Postaremczak, kuratorka Programu Kino Tańca / „Body.mov”

 

Jednym z celów CST w 2018 roku jest rozpoczęcie praktycznej działalności edukacyjnej skierowanej do osób zainteresowanych tańcem współczesnym, choreografią i pokrewnymi sztukami performatywnymi. W tym roku przewidziane są cztery Programy Warsztatów Tanecznych:

 

KLASYKA PRZEŁAMANA – taniec klasyczny dla tancerzy współczesnych, cykliczne warsztaty dla osób średnio zaawansowanych prowadzone przez Marka Zajączkowskiego.

TERMINY: każdy poniedziałek w okresie między lutym a czerwcem 2018

 

5 ODSŁON WSPÓŁCZESNOŚCI – pięć warsztatów edukacji artystycznej z tańca współczesnego poprowadzonych przez tancerzy, artystów i pedagogów m.in. z Warszawy, Poznania czy Krakowa. Warsztaty są adresowane przede wszystkim do osób chcących szkolić się w technikach tańca współczesnego: floorworku, technikach José Limóna, Marthy Graham, Williama Forsythe’a, Flying Low Davida Zambrano, czy w pracy z przestrzenią według Rudolfa von Labana. Każdy warsztat zakończy się otwartym pokazem pracy w ostatni poniedziałek miesiąca.

TERMINY: każdy poniedziałek w okresie między lutym a czerwcem 2018

 

WARSZTAT MASTER CLASS – prowadzony przez wybitnego tancerza i pedagoga z zagranicy. Warsztat jest adresowany do zawodowych tancerzy tańca współczesnego oraz osób o wysokim poziomie umiejętności tanecznych i ruchowych.

TERMIN: SIERPIEŃ 2018

 

PRZEZ PRYZMAT RUCHU – cztery warsztaty skierowane do różnorodnych odbiorców z technik omawianych podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, edukacja, kultura”.

Warsztaty będą prowadzili:

Natalia Oniśk – Kontakt Improwizacja

Izabela Chlewińska – Blisko coraz bliżej – warsztat dla dzieci w wieku 2-4 lata wraz z opiekunami

Anna Opłocka i Zuzanna Kupidura  –  Warsztaty kinetografii wg. metody Labana-Knusta – podstawy notacji i analizy ruchu

Piotr Zgorzelski – Metodologia nauczania polskich tańców tradycyjnych w formach niescenicznych

TERMIN: 22 KWIETNIA 2018

„Taniec – synteza spontaniczności i kunsztu, nieodłączny element kultury i kto wie, czy nie najbardziej ulotny. Choć utrwalanie go stało się prostsze dzięki sztuce filmowej, to sztuka tańca przetrwała głównie dzięki jednej metodzie – praktyce. W tym roku pochylamy się w CST nad tematem Edukacji, nie mogło więc zabraknąć spotkań ze świetnymi pedagogami. Proponujemy Wam pięć warsztatów technicznych, cykl dwudziestu zajęć z tańca klasycznego, pięć warsztatów towarzyszących tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz letni Master Class dla zawodowców”.

Maja Katarzyna Molska, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, kuratorka Programu Warsztaty Taneczne

 

Program jesienny edukacji warsztatowej:

JAM NIEDZIELNY – IMPROWIZACJA KONTAKTOWA

TERMINY: NIEDZIELE OD 30 WRZEŚNIA do 16 GRUDNIA 2018

 

Program Animacji CST jest przykładem wykorzystania lokalnego potencjału warszawskich organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących innowacyjne projekty edukacji kulturalnej w Warszawie.

Przedmiotem Animacji są artystyczne warsztaty z dziedziny tańca i teatru fizycznego dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży oraz osoby o różnych możliwościach ruchowych, które wywodzić się będą z różnych środowisk społecznych i kulturalnych m.in. ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Każdy Program Animacji zakończony zostanie pokazem ‘work in progress’ dla publiczności w przestrzeniach Domu Kultury Kadr. Animacje CST będą realizowane w ciągu całego roku.

 

I ANIMACJE – WERSJA DEMO

Autorką koncepcji, chorografii i prowadzącą warsztaty pierwszej edycji animacji jest tancerka, choreografka i pedagożka Magdalena Przybysz. Program zrealizuje we współpracy z Ewą Tyralik i Katarzyną Mitschke. 15 młodych performerów z Warszawy, w wieku 3-13 lat, przez 2 miesiące bierze udział w warsztatach tańca współczesnego. W pierwszy dzień wiosny zaprezentują oni choreograficzny performans, po którym 3 ekspertów przedstawi nowoczesne metody edukacyjne.

TERMIN: 21 MARCA 2018

 

„Nazwa projektu z jednej strony nawiązuje do pojęcia „demo” czyli  próbnej/demonstracyjnej wersji gry czy nagrania, a z drugiej do słowa demokracja. Tak jak demo jest wydawane w celu zapoznania odbiorcy z grą, tak i ten performans ma na celu przybliżyć zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom oraz pedagogom zasady demokratycznej współpracy i empatycznej komunikacji”.

Magdalena Przybysz, kuratorka Programu I Animacji / „Wersja demo

KONKURS NA PROGRAM ANIMACJI 2018-2019

DEAD LINE: 25.09. 2018 i 10.12.2018

 

W ramach programu będą realizowane działania mające na celu rozwój refleksji nad tańcem zarówno w zakresie teorii tańca, jak i krytyki. Pojawią się napisane specjalnie dla CST publikacje przekrojowych artykułów na temat tańca w Warszawie oraz odbędą się całoroczne warsztaty pisania o tańcu. Rzetelna, profesjonalna krytyka tańca służyć będzie zarówno twórcom, jak i widowni, która wiedzę o tańcu i kompetencje odbiorcze zdobywa w dużej mierze właśnie poprzez lekturę recenzji i relacji wspierających rozumienie i percepcję tańca współczesnego. Warsztaty pisania o tańcu są skierowane do osób chcących rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie i będą odnosić się bezpośrednio do wydarzeń odbywających się w ramach projektu CST (m.in. regularne prezentacje spektakli, premiery, koprodukcje, pokazy pracy). Poprowadzi je badaczka i krytyczka tańca Hanna Raszewska-Kursa, kierując je zarówno do osób, które mają już pewne doświadczenie, jak i do tych, które dopiero zaczynają myśleć o zajmowaniu się krytyką tańca.

TERMINY: środy dwa razy w miesiącu

„Zapraszamy osoby powyżej 16. roku życia. Warsztaty będą odbywać się regularnie przez cały rok (z przerwą wakacyjną). Przez pierwsze trzy miesiące grupa będzie otwarta, potem będziemy pracować w stałym składzie. W każdym miesiącu odbędą się dwa spotkania i wspólne oglądanie spektaklu prezentowanego w ramach Programu Prezentacji Spektakli Centrum Sztuki Tańca w Warszawie”.

Hanna Raszewska-Kursa

 

Wystawa fotograficzna to podkreślenie niezwykle znaczącej zarówno dla widzów, jak i twórców sztuki tańca pracy fotografów/ek, którzy potrafią uchwycić tę ulotną dziedzinę sztuki. Na wystawie znajdą się zdjęcia ze spektakli warszawskich artystów/ek w obiektywie ogólnopolskich i międzynarodowych fotografów/ek tańca. Przygotowane zdjęcia będą prezentowane w przestrzeniach galeryjnych Domu Kultury Kadr, a także on-line na stronie internetowej Centrum Sztuki Tańca..

TERMIN: 30.10.2018 – WERNISAŻ

30.10-30.11.2018 – WYSTAWA

 

Laboratorium środowiskowe będzie skupione na integracji środowiska warszawskich NGO oraz indywidualnych osób związanych z tańcem w Warszawie (praktycy/ki, teoretycy/ki, menadżerowie/ki, kuratorzy/ki, animatorzy/ki kultury). Podczas laboratoriów artyści/ki będą mieli szansę poznać swoje mocne i słabe strony, nawiązać współpracę z innymi warszawskimi twórcami, wypracować modele wspólnego funkcjonowania i rozwoju sztuki tańca w Warszawie, wymienić poglądy na tematy, które zostaną wypracowane wśród środowiska tanecznego. Efekty pracy i materiały uzyskane podczas laboratoriów środowiskowych, które zostaną zrealizowane w sezonie letnim, będą publikowane na stronie internetowej Centrum Sztuki Tańca.

 ———————————————————————

KURATORZY I KURATORKI PROGRAMU CST 2018 

PAULINA ŚWIĘCAŃSKA

Choreografka, pedagożka, kulturoznawczyni, menadżerka kultury. Wykształcona na uniwersytetach: w Zielonej Górze, Łodzi i w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach programów coachingowych, konferencji naukowych i warsztatów w większości krajów europejskich, a także w Izraelu, Brazylii, Indiach, Turcji, Rosji, Ukrainie, Australii, Indonezji, Japonii, USA, Tajlandii. Stypendystka m.in. dwukrotnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Muzyki i Tańca. Jako kuratorka i menadżerka kultury współorganizowała Warszawski Festiwal Sztuki Niezależnej Re:wizje oraz Warszawską Platformę Tańca. Od 2010 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Kontakt Improwizacji „Warsaw Flow”. Od 2011 roku prowadzi Fundację Artystyczną PERFORM, w której realizuje projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne. W pracy zawodowej wykorzystuje techniki i metody pracy z ciałem m.in. takie jak: animal flow, authentic movement, bodywork, contact improvisation, ecstatic dance, improvisation.

www.perform.org.pl

www.polandcontactfestival.com

 

AGATA ŻYCZKOWSKA

Aktorka, performerka, reżyserka, producentka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi (2001). Jest prezeską Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, członkinią prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury w Warszawie oraz współorganizatorką projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie. Od początku związana z teatrem fizycznym w działaniach na pograniczu teatru, tańca i performansu. Przez kilka lat pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy jako aktorka. Była współproducentką i reżyserką castingu obsady polskiej wersji spektaklu „The SHOW MUST GO ON” chor. Jérôme Bel /Teatr Dramatyczny w Warszawie (2011), w którym brała także udział jako producentka i performerka. Przez kilka lat była redaktor naczelną pisma społeczno-kulturalnego „RAZEM. Świat w naszych oczach”. Współpracowała z Fundacją Ciało/Umysł jako koordynatorka Festiwalu Ciało/Umysł oraz Warszawskiej Sceny Tańca. W 2011 roku założyła Teatr HOTELOKO – obecnie HOTELOKO movement makers, który współtworzy z Magdaleną Przybysz. Zrealizowała jako producentka, reżyserka, aktorka i performerka ponad 20 projektów teatralnych, tanecznych, społecznych i edukacyjnych.

www.fundacjarozwojuteatru.pl

 

ALEKSANDRA KLEINROK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – muzykologii. Tytuł doktorski zdobyła na podstawie rozprawy napisanej w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wcześniej ukończyła muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim i Podyplomowe Studia Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych prowadzonych w Instytucie Choreologii w Poznaniu przez prof. dr. hab. R. Langego i mgr U. Loba-Wilgocką. Publikuje w czasopiśmie „Studia Choreologica” i wydawnictwach pokonferencyjnych, dotyczących kultury Śląska, teorii tańca czy zagadnień czasu/rytmu w polskiej twórczości ludowej. Jest członkinią Polskiego Forum Choreologicznego, Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego i Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej. Kuratorka Programu Konferencji CST 2018.
HANNA RASZEWSKA-KURSA

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu prowadzone przez prof. dr. hab. R. Langego i mgr U. Loba-Wilgocką. Wykładowczyni teorii tańca (UMFC) i historii tańca XX i XXI wieku (Mazowiecki Instytut Kultury). Krytyczka i publicystka (m.in. taniecPOLSKA.pl, „nietak!t Inne strony teatru”, teatralny.pl, „Studia Choreologica”). Członkini Polskiego Forum Choreologicznego, Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca, Komisji Dialogu Społecznego: Taniec w Warszawie, International Dance Council CID, współzałożycielka sekcji warszawskiej CID-Varsovie, prezeska Fundacji „Myśl w Ciele”, założycielka i liderka Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej. Kuratorka Programu Konferencji CST 2018.

MAJA KATARZYNA MOLSKA

Fundatorka i wiceprezeska Fundacji Movementum, współtwórczyni i dyrektorka Warsaw Dance Department, psychoterapeutka i tłumaczka specjalistyczna z dziedzin medycyny i psychologii. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Pracuje nad podnoszeniem umiejętności zawodowych artystów/ek i ich rozwojem osobistym metodami psychosomatycznymi. Przez kilka lat członkini władz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Współpracuje m.in. z Instytutem Terapii Psychosomatycznej, Stowarzyszeniem Artystów Euforis, Fundacją Ciało/Umysł, Polskim Instytutem DMT. Przez dwa lata współprowadziła wraz z Iradem Mazliahem profesjonalne szkolenie z tańca współczesnego w stworzonym przez nich niezależnym centrum kultury i tańca – Warsaw Dance Department, którym zarządza do dziś. Kuratorka Programu Warsztatów CST 2018.

MAGDALENA PRZYBYSZ 

Choreografka, psycholożka, performerka, pedagożka, coach. Ukończyła Psychologię Stosowaną na UJ w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury 2013 w dziedzinie Taniec. Współpracowała m.in. z Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Fundacją Ciało/Umysł oraz Fundacją Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i HOTELOKO movement makers założonego przez Agatę Życzkowską. Prowadziła zajęcia z tańca współczesnego i edukacji przez ruch między innymi w Studium Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym i Akademii Muzycznej w Krakowie, zakładach poprawczych, ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych. Jest także wykładowczynią na Kursie Choreografii Scenicznej Iwony Olszowskiej. Obecnie zdobywa specjalizację jako Somatic Movement Educator (metodą Body Mind Centering) w Embody-Move w Londynie. Kuratorka Programu Animacji CST 2018: Wersja Demo.

ALEKSANDRA OSOWICZ

Tancerka, choreografka, kinomanka. Absolwentka Forum Danca w Lizbonie oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pierwszy kontakt z tańcem miała w 1995 r. Od tego czasu występowała na deskach teatrów w Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Litwie, Portugalii, Hiszpanii oraz Turcji. Jej prace choreograficzne można było zobaczyć m. in. na festiwalach Alkantara (Lizbona), Guidanca (Guimaraes) czy Beautiful Movers (Córdoba). Jest współtwórczynią nowatorskiego festiwalu tańca – Rusza Festiwal we Wrocławiu (2014-2015) oraz festiwalu Z Polski – wydarzenia zorganizowanego w ramach  ESK (Donostia 2016). Kuratorsko współpracowała między innymi z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Dziecinada oraz Fundacją Avant Art (edycja rosyjska (2013), turecka (2014), litewska (2017) oraz japońska (2019). Kuratorka Programu Kino Tańca.

REGINA LISSOWSKA-POSTAREMCZAK

Teatrolożka i badaczka tańca. Doktorantka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM oraz wykładowca na kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej na AWF w Poznaniu. Autorka publikacji o tańcu m.in. w czasopismach „TEATR”, „CriticalDance”, „Studia Choreologica”, na portalach taniecPOLSKA.pl i e-teatr, w tomach zbiorowych: „Zwrot performatywny w kulturze”, „Strategie choreograficzne. Nowe perspektywy”, „Kronika Miasta Poznania. Taniec”. Jako reżyserka współpracowała z Teatrem Wielkim w Poznaniu – opera „Mikołajek i inne chłopaki” (2015), „MovINg Opera: Wilda” (2017). Autorka choreografii realizowanych m.in. w Tanzfabrik i ACUD Theater w Berlinie, Ratsgymnasium w Stadthagen, CK Zamek w Poznaniu. Od 2014 r. kuratorka Dances with Camera, międzynarodowego programu filmów tańca w ramach Short Waves Festival. Kuratorka Programu Kino Tańca.

PIOTR JANOWCZYK

Artysta niezależny, rysownik, twórca streetartu. Z wykształcenia plastyk i historyk sztuki. Reżyser krótkich form filmowych i animowanych, w których zgłębia zagadnienia sekwencyjnego ruchu. Autor ponad 30. wielkoformatowych murali portretowych wykonanych w Polsce i w Europie. W tym Galerii Osobowości Kultury Warszawy oraz Galerii Portretów na krakowskim Kazimierzu. W latach 2011-2017 odbywał podróż po Europie realizując projekt “Street Art Summer”. Jako pedagog związany w przeszłości z ASP w Warszawie i EAS. Aktualnie prowadzi pracownię Rejestracji Obrazu na UW oraz Ilustracji w WSISiZ. Gościnnie prowadzi także cykle wykładów z historii kultury wizualnej, które doczekały się wersji radiowej w TOKFM. Wielokrotny juror konkursów graficznych. Mówca TEDx 2017. Kurator wystawy CST 2018.

 

————————————————————————————

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Dom Kultury Kadr

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja B’cause, Fundacja Burdąg, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr
Przemysława Gintrowskiego 32
02-697 Warszawa

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie