CST / KONKURS NA REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO – PROGRAM ANIMACJI CST – 2018/2019 – DEADLINE DO:10/12/2018

20/08/18 / Aktualności, Animacje, Warsztaty

 termin: 10.12.2018

Program Animacji ma na celu realizację w roku 2018 i 2019 autorskiego projektu działań społeczno-kulturalnych zwanych Animacjami z dziedziny tańca współczesnego i performansu, które mogą służyć edukacji zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, w tym osób z zagrożeniem wykluczenia społecznego. Program ma zostać zrealizowany zgodnie z linią tematyczną CST na rok 2018, którą jest EDUKACJA oraz linią tematyczną CST na rok 2019, którą są DZIAŁANIA SPOŁECZNE. Celem Programu jest także współpraca CST z organizacjami współdziałającym w ramach projektu oraz instytucjami, organizacjami i warszawskimi artystami, pedagogami tańca oraz animatorami kultury.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji oraz niezależnych artystów, pedagogów tańca i animatorów kultury działających na terenie Warszawy.

W ramach Programu odbędą się dwa nabory z terminem składania wniosków we wrześniu 2018 r. oraz w grudniu 2018 r.

W celu zgłoszenia autorskiego projektu Animacji Wnioskodawca wypełnia Formularz Zgłoszenia, który stanowi Załącznik nr 1 Zal-nr-1_Formularz_Programu_Animacji_2018_2019_CST

Ostateczny termin zgłaszania projektu Animacji do Programu na pierwszy nabór mija 25.09.2018 r.

Uwaga: zmiana terminu pokazu finałowego w roku 2018 – możliwy termin do 15.12.2018

Regulamin: Regulamin_Program Animacji CST 2018_2019

———————————-

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Dom Kultury Kadr

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, e-teatr, teatr dla was.pl, miesięcznik TEATR, RDC, Warsawholic, TANIEC, Notes na 6 tygodni, Teatralia.com.pl, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr
ul. Przemysława Gintrowskiego 32
02-697 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

http://www.dkkadr.waw.pl/k/repertuar/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.