TEAM 2016

Jakub Krawczyk
 • ART_committed Foundation
Agata Życzkowska
 • Theatre Developement Foundation ‘NEW WAVE’
Paulina Święcańska
 • PERFORM Artistic Foundation
Beata Dubiel-Stawska
 • AUDIENCE DEVELOPMENT
Magda Chabros
 • THEATRE DEPT. MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY
Wojciech Kaniewski
 • VIDEO
Marta Ankiersztejn
 • FOTO

COUNCIL CST

Jakub Krawczyk
 • ART_committed Foundation (Fundacja ART_committed)
Agata Życzkowska
 • Theatre Developement Foundation 'NEW WAVE'
Paulina Święcańska
 • PERFORM Artisitc Foundation (Fundacja Artystyczna PERFORM)
Janusz Marek
 • Art & Contemporariness Foundation (Fundacja Sztuka i Współczesność)
Renata Piotrowska
 • Centre in Motion (Centrum w Ruchu)
Beata Tatarczuk
 • Body/ Mind (Ciało / Umysł)
Włodzimierz Kaczkowski
 • Turbulences (Zawirowania)