24.09.2018 / 4 PREMIERES: ANNA PIOTROWSKA / 44 POWODY * DZIŚ SĄ MOJE URODZINY / TRIPTYCH „FASCYNAT ODŚRODKOWY_DWATRZYCZTERY” / PERFORMANCE: KOMPOZYCJA_TRZECIA RZECZYWISTOŚĆ / FOT. MARTA ANKIERSZTEJN

Monday October 1st, 2018 /