(Polski) dr Marek Zadłużny: Recenzja wydawnicza książki pod redakcją Marty Seredyńskiej „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”

Sunday December 1st, 2019 / Conference 2019, Reviews,