(Polski) CST / 22.04.2018/ WARSZTATY:METODOLOGIA NAUCZANIA POLSKICH TAŃCÓW TRADYCYJNYCH W FORMACH NIESCENICZNYCH/ PIOTR ZGORZELSKI/ KONFERENCJA CST: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Thursday March 29th, 2018 / News, Conference 2018, Workshops