Dominika Wiak
Dominika Wiak

Absolwentka PWST na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, niezależna aktorka i tancerka. . Współpracuje z Teatrem J. Słowackiego w Krakowie oraz Teatrem Śląskim w Katowicach. Brała udział w spektaklach m.in. Eweliny Marciniak, Radosława Rychcika, Eryka Makohona, Sylwii Hefczyńskiej- Lewandowskiej, Jacka Łumińskiego, Macieja Kuźmińskiego oraz Jakuba Lewandowskiego. Twórca spektakli: „inner place” (BEST SOLO, AUDIENCE AWARD na „International Dance Festival Solo/Duo”), „ Wyścig” we współpracy z Dominikiem Więckiem (nagrody na konkursie „3…2…1…TANIEC” oraz na „Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Współczesnego”). Dwukrotna uczestniczka projektu badawczego „JOY OF DISCOVERING” w Chinach. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Fot. Tomasz Ćwiertnia