CST / TERMIN 06.05.2019 / NABÓR REFERATÓW NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „TANIEC W WARSZAWIE. SZTUKA TAŃCA I CHOREOGRAFII W XX I XXI WIEKU”

29/03/19 / Aktualności, Konferencja 2019, Krytyka

Nabór referatów

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku”

TERMIN DO 06.05.2019

W ramach konferencji naukowej organizowanej w  2019 roku przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie skupimy się na podsumowaniu aktywności warszawskiego środowiska tańca, analizie działalności artystycznej tancerzy i choreografów, a także uwarunkowaniach instytucjonalnych i finansowych, towarzyszących pracy twórczej.

Trzydniowa konferencja „Taniec w Warszawie. Sztuka tańca i choreografii w XX i XXI wieku” stanie się okazją do wymiany poglądów zarówno na temat współczesnej sytuacji artystów tańca, jak i podejmowanej przez nich praktyce ruchowej i choreograficznej. Pierwszy dzień poświęcony zostanie omówieniu kwestii istotnych dla dotychczasowego oraz dalszego  funkcjonowania twórców tańca w przestrzeni stolicy i zostanie zaprogramowany przez kuratorkę – Martę Seredyńską, po konsultacji z warszawskim środowiskiem tańca.

Z kolei dwa kolejne dni poświęcone zostaną wielowymiarowej refleksji na temat tańca i choreografii w Warszawie. W związku z tym ogłaszamy nabór referatów, które zaprezentowane zostaną 20 i 21 września 2019 roku w Centrum Sztuki Tańca. Interesować nas będzie zarówno historyczne ujęcie tańca i choreografii, jak i odwołania do współczesności. Proponujemy podjęcie rozważań na temat tańca w Warszawie w XX i XXI wieku w ramach czterech bloków tematycznych:

I: Sceny

II: Postaci

III: Choreografia

IV: Społeczność

Interesować nas będą miejsca rozwoju tańca w Warszawie, analiza twórczości poszczególnych zespołów, tancerzy czy choreografów, a także dzieł choreograficznych, działania amatorskie i społeczne w zakresie tańca oraz rozwój publiczności poprzez działania ruchowe dla społeczności Warszawy.Przyjęte ramy czasowe pozwalają skupić się zarówno na działaniach okresu międzywojennego, powojennego, jak i na współczesności. Szerokie ujęcie tematyki konferencji sprawia, że jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje badawcze, dlatego też zapraszamy do udziału w konferencji nie tylko osoby zajmujące się badawczo tańcem i choreografią, ale i badaczy innych dziedzin, a także krytyków, kuratorów, managerów i artystów. Po prezentacji wystąpień w ramach każdego bloku przewidujemy także dyskusję z udziałem prelegentów.

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz oraz przesłać go na adres: konferencja@centrumsztukitanca.eu.

Przewidujemy wystąpienia nie dłuższe niż 30 minut. Dla prelegentów przewidziane jest wynagrodzenie, osobom spoza Warszawy organizator zapewnia także noclegi.

 

WAŻNE TERMINY:

zakończenie zbierania zgłoszeń: 6 maja 2019

poinformowanie o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji: do 20 maja 2019

konferencja: 19–21 września 2019

przesyłanie tekstów do publikacji pokonferencyjnej: do 30 września 2019

wydanie publikacji pokonferencyjnej: grudzień 2019

 

Pytanie prosimy kierować, pisząc na adres: konferencja@centrumsztukitanca.eu

 

 Formularz zgłoszeniowy

 

———————-

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Mazowiecki Instytut Kultury

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Fundacja Wspierania Kultury Strefa ArtsInn, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Mikołaj Mikołajczyk, Ilona Trybuła.

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.