CST / 6/09-20/12/2019 SPOTKANIA KINETOGRAFICZNE

02/09/19 / Aktualności, Warsztaty

SPOTKANIA KINETOGRAFICZNE

Kinetografia – narzędzie edukacji tanecznej i dokumentacji tańca

CYKL WARSZTATÓW

WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2019

Miejsce: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / Mazowiecki Instytut Kultury / ul. Elektoralna 12

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie zaprasza do udziału w cyklicznych Spotkaniach kinetograficznych. Celem spotkań jest przedstawienie przydatnego, uniwersalnego sposobu notacji tańca i ruchu oraz propagowanie kinetografii. Każdy warsztat składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz części zasadniczej.

Podczas części teoretycznej uczestnikom zostaną przedstawione tematy m.in. sylwetki twórców kinetografii, historia kinetografii, kinetografia w Polsce, przedstawienie sylwetki prof. Roderyka Lange oraz ważnych polskich notatorów i notatorek, zapisy tańców historycznych i współczesnych, kinetograficzna analiza ruchu w odbiorze spektaklu tanecznego, kinetografia jako narzędzie twórcze, zastosowanie kinetografii w pracach badawczych nad tańcem i w praktyce tanecznej.

Po części teoretycznej planowany jest wstęp do części praktycznej, czyli eksploracja ruchowa. Jest to przygotowanie i wprowadzenie uczestników do analizy przestrzennej wg Rudolfa Labana, polegająca na analizie kierunków, poziomów i płaszczyzn poruszającego się ciała w przestrzeni. Podczas części zasadniczej zostaną wyjaśnione podstawowe reguły kinetografii, objaśnienie znaków, metody zapisu, odczytu oraz analizowania.

Warsztaty są otwarte oraz bezpłatne, osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/HWeXZoDpUNH6nRQT6

Na warsztaty można dołączyć w każdym momencie jednak cykliczna organizacja Spotkań ma na celu wprowadzenie słuchaczy w procesy badawczo – rozwojowe w dziedzinie kinetografii.

Spotkania są skierowane do osób związanych z tańcem, tancerzy, choreografów, pedagogów, choreologów, adeptów sztuki tańca oraz wszystkich zainteresowanych tematem notacji tańca.

HARMONOGRAM

Spotkania odbywać się będą  dwa razy w miesiącu od września do grudnia 2019 w piątki w godz.17:00-20:00

6 i 27 WRZESIEŃ 2019

4 i 18 PAŹDZIERNIK 2019

8 i 29 LISTOPAD 2019

6 i 20 GRUDZIEŃ 2019

————-

PROGRAM :

TEMATY PRELEKCJI:

6 WRZEŚNIA –ANNA OPŁOCKA

Historia kinetografii          

Kinetografia to uniwersalny system notacji oraz analizy ruchu. Stworzony przez Rudolfa Labana – wybitnego teoretyka i praktyka tańca. Notacja została oparta na podstawie analizy ciała człowieka i jego możliwości ruchowych. Kinetografia opisuje, jak funkcjonuje ciało ludzkie w przestrzeni i czasie w dynamicznej sekwencji zmian. Kinetografia została opublikowana w 1928 roku. Przez wiele kolejnych lat była rozwija przez Albrechta Knusta. Pionierem kinetografii w Polsce był prof. S. Głowacki, który został wymieniony przez Knusta w wykazie współpracowników w A Dictionary of Kinetography Laban. Kontynuatorem jego działań prof. R. Lange, który powołał Instytut Choreologii w Poznaniu. Głównym celem instytutu jest kształcenie w zakresie analizy i notacji ruchu.

27 WRZEŚNIA – ALEKSANDRA KLEINROK

Po co nam kinetografia, czyli o uniwersalności systemu zapisu ruchu

Jednym z założeń powstania systemu zapisu ruchu zwanego kinetografią, była potrzeba uwiecznienia ulotnej materii tańca i ruchu w ogóle. To właśnie na tej podstawie wykształciła się główna funkcjonalność systemu, którą jest dokumentacja tańca. Czy jednak kinetografia może być stosowana do innych rodzajów ruchu? Czy daje możliwości zapisu różnych zjawisk? Czy jesteśmy w stanie zapisać i odczytać ruch z użyciem przedmiotów lub z towarzyszeniem innych osób? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć, prowadząc rozważania nad uniwersalnością systemu.

4 PAŹDZIERNIKA – ALEKSANDRA KLEINROK

Zastosowanie kinetografii w badaniach etnochoreologicznych

Kinetografia w Polsce posiada już swoją ugruntowaną tradycję. Niebagatelną rolę odegrały tu prace znamienitych polskich etnochoreologów, takich jak prof. Roderyk Lange czy Grażyna Dąbrowska. Dzięki ich osiągnięciom, dzisiejsza perspektywa badawcza daje dużo szersze możliwości porównawcze i pozwala spoglądać na taniec ludowy krytycznym okiem analityka.

18 PAŹDZIERNIKA – HANNA RASZEWSKA-KURSA

Kinetograficzna analiza ruchu w odbiorze spektaklu tanecznego

Kinetografia to nie tylko sposób zapisu ruchu, ale także metoda jego analizy. Wyodrębnianie części ciała, kierunków ich poruszania się, czasu trwania ruchu i jego przepływu w przestrzeni to narzędzia pozwalające na precyzyjne i dogłębne postrzeganie ruchu. Użycie ich podczas oglądania spektaklu otwiera nowe sposoby postrzegania ruchu i ujawnia głębsze poziomy jego złożoności, przekazu i wartości estetycznych.

8 LISTOPADA – HANNA RASZEWSKA-KURSA

Przydatność kinetografii dla ergonomii tańca na scenie i na imprezie

Kinetografia to nie tylko notacja, lecz także sposób rozumienia ruchu. Wyodrębnianie faktów czasu, przestrzeni, ciężaru i przepływu pozwala lepiej rozumieć własne ciało i posługiwać się nim dokładniej, swobodniej i bardziej bezpiecznie. Kinetografia jest cenną metodą dla tancerzy/cerek zawodowych, amatorskich i dla każdego, kto lubi spędzać czas na parkiecie.

29 LISTOPADA – ANNA OPŁOCKA

Zapis kinetograficzny elementów techniki Martha Graham

Martha Graham to jedna z najważniejszych postaci dla tańca modern. Graham zapoczątkowała wiele metod nauczania, które są obecnie standardem w lekcji tańca modern: ćwiczenia w pozycji siedzącej w czwartej pozycji nóg, stojącej czy ćwiczenia w przestrzeni i po przekątnej. Stworzyła elementy contraction i release, które są istotnymi elementami każdej techniki współczesnej. Kinetografia to uniwersalny system zapisu ruchu. System stwarza możliwość zapisu każdej sekwencji ruchowej w tańcu modern bądź innym stylu tanecznym.

6 GRUDNIA – MAŁGORZATA SKOCZELAS

Kinetografia jako narzędzie kreacyjne, podejście/perspektywa/spojrzenie osobiste

Chcę opowiedzieć uczestnikom spotkań, w jaki sposób kinetografia wpływa na moje myślenie kreacyjne i twórcze, gdzie i w jaki sposób mogę jej użyć; co we mnie zmienia i jak dzięki niej kształtują się ścieżki mojego życia. Ja-obserwatorka, ja-kinetografka, ja-badaczka w archiwach teatralnych. Wszystkie te JA spotkały się podczas pracy przy projekcie Instytutu Teatralnego „Dorman. Archiwum Otwarte”.

20 GRUDNIA – ANNA OPŁOCKA

Zastosowanie kinetografii w pracach badawczych nad tańcem i w praktyce tanecznej

Kinetografia umożliwia dokumentację przebiegu ruchowego oraz jego analizę. Publikacje Marii Drabeckiej m.in. „Choreografia baletów polskich za Sasów” omawia działalność warszawskiej sceny baletowej za czasów Augusta II i III. Bogaty dorobek Drabeckiej w dziedzinie tańca historyczngo w postaci kinetogramów umożliwiają analizę stylu tańca dawnego.

 

Autorka, realizatorka oraz prowadząca: ANNA OPŁOCKA

Realizatorka Spotkań kinetograficznych w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Abiturientka Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, dyplomowana instruktorka tańca i pilates. Trenerka międzynarodowych projektów, performerka w Polsce i za granicą. Aktywny instruktor zajęć tanecznych oraz prozdrowotnych dla dzieci i dorosłych. Propagatorka twórczości Rudolfa Labana. W 2012 r. odbyła staż w Ex Nunc: Centre of Modern Dance w Hadze: Laban Based Modern Dance, Laban Movement Analysis. Doskonaliła warsztat analizy i notacji ruchu metodą Labana w Instytucie Choreologii w Poznaniu pod kierunkiem mgr U. Loby-Wilgockiej. Członkini Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej, Polskiego Forum Choreologicznego oraz International Council of Kinetography Laban.

Fot. Sebastian Perko

——–

PROWADZĄCE:

HANNA RASZEWSKA-KURSA

krytyczka i badaczka, specjalizuje się w zakresie teorii tańca oraz historii tańca XX i XXI w. Ukończyła Polonistykę UW (2006) i Podyplomowe Studia Teorii Tańca UMFC (2011) oraz szkolenie na warsztatach choreologicznych prowadzonych w Instytucie Choreologii w Poznaniu przez prof. dr. hab. R. Langego i mgr U. Loba-Wilgocką (2011). Doktorantka Instytutu Sztuki PAN.  Autorka m.in. Teorii tańca w polskiej praktyce (napisanej w ramach stypendium MKiDN, wydanej w ramach Programu wydawniczego IMiT w 2018 r.), redaktorka m.in. monografii Taniec w Warszawie – społeczeństwo, edukacja, kultura. Wydawnictwo pokonferencyjne Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2018. Prezeska Fundacji „Myśl w Ciele” i liderka Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej. Członkini m.in. Polskiego Forum Choreologicznego i International Council of Kinetography Laban.

Fot. Michał Kursa

ALEKSANDRA KLEINROK

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii muzykologii. Tytuł doktorski zdobyła na podstawie rozprawy napisanej w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2017). Wcześniej ukończyła Muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim (2009) i Podyplomowe Studia Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (2011). W 2013 roku ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych prowadzonych w Instytucie Choreologii w Poznaniu przez prof. dr. hab. R. Langego i mgr U. Loba-Wilgocką. Jest członkinią Polskiego Forum Choreologicznego, Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego i Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej. W ramach działań WPK uczestniczyła w kilku projektach, mających na celu propagowanie kinetografii w środowisku. Od 20 lat gra w korfball, uczestnicząc w meczach na arenie krajowej i międzynarodowej.

MAŁGORZTA SKOCZELAS

Tańczy, performuje, improwizuje, czerpie ze świadomościowych technik pracy z ciałem, z pedagogiki teatru i ze swoich dzieci. Kinetografią zajmuje się od 2015 r. Z wykształcenia prawniczka i tłumaczka języka francuskiego. Dzięki połączeniu tych odległych dziedzin udowadnia, że można być kreatywnym w każdej przestrzeni a umiejętności i narzędzia zdobyte w jednej z nich doskonale się nadają do wykorzystania w drugiej. Brała udział w projektach teatralnych i tanecznych w Polsce i Portugalii m.in. Festiwal Ciało/Umysł, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Zawirowania, Warszawska Scena Tańca, Fundacja Perform, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, Polskiego Forum Choreologicznego, Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej i ICKL Założycielka Eksperymentalnej Grupy Szersze.

Fot. Alicja Szulc

 

Partner projektu: WARSZAWSKA PRACOWNIA KINETOGRAFICZNA, FUNDACJA MYŚL W CIELE https://www.facebook.com/MyslWCiele/

Szczegółowe informacje na:

spotkaniakinetograficzne@gmail.com,

https://www.facebook.com/spotkaniakinetograficzne/

Zrealizowane w ramach stypendium Ministra Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego

————

Organizatorzy projektu CST:

Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu CST: Mazowiecki Instytut Kultury

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Fundacja UM FOUNDATION, Fundacja Wspierania Kultury Strefa ArtsInn, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Liwia Bargieł, Tomasz Bazan, Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Mikołaj Mikołajczyk, Ilona Trybuła.

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.