CST / Centrum Sztuki Tańca wraca do Mazowieckiego Instytutu Kultury

18/12/18 / Aktualności, Animacje, Kino Tańca, Konferencja 2019, Krytyka, Laboratoria, Warsztaty, Wystawy

Warszawa, dnia 18 grudnia 2018 r.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie wraca do Mazowieckiego Instytutu Kultury

Od stycznia 2019 roku projekt Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 wraca do Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie realizowana była pilotażowa odsłona projektu w 2016 roku. Od września 2017 do końca 2018 roku program CST prezentowany był w Domu Kultury Kadr.

Jak podkreśla Agata Życzkowska, Dyrektorka Centrum Sztuki Tańca w Warszawie – CST od początku związane było z Mazowieckim Instytutem Kultury – gdzie z sukcesem realizowana była pilotażowa wersja projektu. Ze względu na renowację i remont zabytkowego budynku przy ul. Elektoralnej 12, CST – we wrześniu 2017 roku – nowym miejscem dla tańca w Warszawie stały się nowoczesne wnętrza Domu Kultury Kadr. Remont w Mazowieckim Instytucie Kultury zakończył się. Dziękując DK Kadr za wspólne 16 miesięcy – od nowego roku – wracamy do odrestaurowanych i powiększonych wnętrz w centrum miasta. Paulina Święcańska, Dyrektorka CST w Warszawie dodaje – Z radością i wdzięcznością podkreślamy, że dzięki możliwości współpracy z DK Kadr, przychylności i warunkom na najwyższym poziomiew latach 2017-2018 w CST w DK Kadr mogło zaprezentować się w sumie ponad 170 artystów, teoretyków, pedagogów i debiutantów w dziedzinie tańca z Warszawy, Polski i zagranicy, w tym ponad 70 twórców z Warszawy współdziałających w ramach projektu CST.

Start projektu Centrum Sztuki Tańca w Warszawie zbiegł się z początkiem funkcjonowania nowej siedziby Domu Kultury Kadr – zauważa Zbigniew Darda, Dyrektor DK Kadr. Jestem przekonany, że działalność CST i Domu Kultury Kadr stworzyła warunki do swobodnego eksperymentowania w szeroko rozumianej kulturze. Stała się przykładem partnerstwa wielu organizacji wokół ważnej idei. Była wsparciem autorskiej koncepcji edukacji w kulturze i poprzez kulturę, która jest misją Kadru. Cieszę się bardzo, że  przez 16 miesięcy mogliśmy przyczyniać się do rozwoju tak ważnego projektu. Trzymam kciuki za jego dalszy, owocny rozwój.

Centrum Sztuki Tańca to ludzie i spotkania ze sztuką tańca w rożnych odsłonach. Projekt ma charakter oddolny i powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury m.st. Warszawy. Były to fundacje, stowarzyszenia, kolektywy taneczne i artyści niezależni, którzy zajmują się twórczością w obszarze tańca współczesnego, performansu i sztuk pokrewnych. A obecnie także niezależni krytycy, artyści wizualni, managerowie i animatorzy kultury oraz instytucje zajmujące się upowszechnianiem sztuki w Warszawie. Projekt prowadzą dwie organizacje: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i Fundacja Artystyczna PERFORM. Projektem zarządzają dwie dyrektorki CST, Agata Życzkowska oraz Paulina Święcańska. Dotacja miasta stołecznego Warszawy została przyznana na lata 2017-2019. Biuro Kultury już od wielu lat wspiera rozwój sceny tańca w stolicy. Obecna edycja CST jest kontynuacją projektu pilotażowego z 2016 r.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie wraca do Mazowieckiego Instytutu Kultury

Zdjęcie w tle: Pat Mic


Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu 2016 i 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

Partner projektu 2017-2018: Dom Kultury Kadr

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

05-077 Warszawa

Siedziba 2017-2018: Dom Kultury Kadr

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.