CST / 25-29/03/2019 / WARSZTATY „TANIEC ŚNIĄCEGO CIAŁA” / ANNA GODOWSKA

05/03/19 / Aktualności, Warsztaty

25 – 29.03.2019

WARSZTATY

ANNA GODOWSKA / „TANIEC ŚNIĄCEGO CIAŁA”

WSTĘP WOLNY

Obowiązują zapisy – EDIT: BRAK WOLNYCH MIEJSC

Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową.

LINK DO ZAPISÓW

 

Zapraszamy na warsztat poświęcony pracy ze snami i nieświadomością. Metoda zastosowana podczas warsztatów stanowi artystyczne wykorzystanie idei psychologii zorientowanej na proces i psychologii analitycznej w pracy teatralnej. Zgodnie z tymi ideami śnienie jest permanentną rzeczywistością. Jest obecne tu i teraz w doświadczeniach ciała, w fantazjach, wspomnieniach, relacjach z innymi ludźmi. Dlatego istotą i zarazem wielką zaletą proponowanej metody jest możliwość pracy z każdym rodzajem indywidualnego i zbiorowego doświadczenia. Warsztat przybliża techniki korzystania z zasobów nieświadomości, pokazuje jak odnajdywać impulsy nieświadomości, jak je rozwijać i przekształcać w ruch, taniec, proces kształtowania postaci. Warsztaty pozwalają odkryć, głębiej poczuć i zrozumieć związki pomiędzy ciałem i psychiką, oraz sposoby jak te związki wykorzystać w procesie twórczym.

Warsztat stanowi syntezę doświadczeń Anny Godowskiej z realizacji prekursorskiego projektu badawczego pod nazwą Taniec Śniącego Ciała, realizowanego od 2004 roku wraz ze Sławomirem Krawczyńskim, i inspirowanego metodami psychologicznymi Arnolda Mindella i Carla Gustawa Junga. Projekt ten realizowany był dzięki pomocy takich instytucji jak Centre national de la danse Pantin-Paris, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Visegrad Fund, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Centre Maison Folie w Belgii, Art Qarter Budapest, Art Station Foudnation. W ramach tego długofalowego projektu, prowadzonego w Polsce i zagranicą jego twórcy zrealizowali wiele przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych.

 

ANNA GODOWSKA

Choreografka, tancerka, pedagog tańca współczesnego.

Taniec jest dla niej wyjątkową formą ekspresji ludzkiej duchowości, a jednocześnie sposobem na jej zgłębianie.

Prace solowe: ”Na drodze do Opus” w ramach „Solo w dialogu-Solo im dialog”, przygotowane na otwarcie Choreographisches Zentrum NRW w Essen, 2000; Rezydentka Centre national de la danse w Paryżu (2005), centrum Maison Folie w Belgii oraz Choreographisches Zentrum NRW w Essen, stypendystka Mobile Academy (2006), uczestniczka Theorem Residency Project (2005). oraz Interdyscyplinary Dramaturgy Coaching w Zagrzebiu, Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013 i 2017). Autorka i realizatorka wielu projektów artystyczno edukacyjnych, z których najważniejszy „Podświadomość a Ciało”, stał się podstawą do napisania pracy magisterskiej „Dance as a creative work with the body in the proces of individuation” (Uniwersytet Warszawski 2006).

W latach 2001-2012 Anna Godowska,wspólnie ze Sławkiem Krawczyńśkim, prowadziła Teatr Bretoncaffe. Pierwsza praca Bretoncaffe, spektakl „Lustro. Byliśmy tam lecz zdążyliśmy zapomnieć”, otrzymał jedną z nagród głównych VIII Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej, a cały dorobek teatru to kilkanaście spektakli prezentowanych na wielu scenach w Polsce oraz na licznych festiwalach zagranicą.

 

Najważniejszą częścią wspólnej pracy artystów jest projekt badawczy pod nazwą „Taniec śniącego ciała“, zainicjowany w 2005r. – w ramach rezydencji Anny Godowskiej w Centre national de la danse Pantin-Paris. Celem tego projektu jest zastosowanie idei psychologii analitycznej Carla Gustava Junga oraz psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindell’a w praktyce tańca i teatru.

 

Programową syntezę poszukiwań Godowskiej i Krawczyńskiego stanowi projekt Święto Snów / The_Rite_of_Dreams_Project, zainicjowany w 2013 r. Pierwsza praca w ramach tego projektu, spektakl „Niżyński. Święto snów”, zrealizowany w całości w oparciu o rozwijane przez artystów metody, otrzymał dwie nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas Polskiej Platformy Tańca 2014 w Lublinie: za najlepszy spektakl oraz za najlepsze wykonanie artystyczne. W rankingu Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2013/2014  miesięcznika Teatr, spektakl znalazł się w grupie najlepszych przedstawień teatru tańca w Polsce.  W roku 2015 Anna Godowska i Sławek Krawczyński otrzymali nagrodę okolicznościową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 15-lecia wspólnej pracy artystycznej, za osiągnięcia i wkład w rozwój tańca współczesnego w Polsce.

Najnowszy spektakl Godowskiej i Krawczyńskiego „Bataille i świt nowych dni”, prezentowany na wielu festiwalach w Polsce i zagranicą, to ekspresyjna, poruszająca  interpretacja twórczości wybitnego filozofa Georgesa Bataille’a, zrealizowana na sześcioro tancerzySpektakl „Hamlet. Sen” otrzymał pierwszą nagrodę festiwalu Sopockie Konsekwencja Teatralne, grudzień 2018.

Autorka choreografii do wszystkich spektakli zespołu Chór Kobiet: „Tu mówi Chór” (premiera Instytut Teatralny), „Magnificat” (premiera Instytut Teatralny), „Requiemaszyna“ (premiera Instytut Teatralny), „Hymn do miłości” reż. Marta Górnicka oraz twórca choreografii do spektaklu „Matka Courage nie będzie milczeć. Chór na czas wojny.” Reż. M. Górnicka (premiera Museum Sztuki Współczesnej, Tel Aviv Izrael), „Matka Courage” Staatstheater Braunscweig. Choreografia do spektaklu „Jedem das Seine” w Kammerspiele Theater Monachium, maj 2018.

W dorobku także współpraca z artystami z innych dziedzin sztuki (film, sztuki wizualne i plastyczne), w ramach której wyróżnić należy wieloletnią współpracę z artystką sztuk plastycznych Katarzyną Kozyrą: „Lord of the Dance” (2002), premiera: Museo Nacional Centro de Arte Reina, Sofia – współpraca choroegraficzna; “Cheerleader” (2006), premiera: Galeria Narodowa Zachęta w Warszawie, choreografia i reżyseria ruchu; “Il Castrato”, (2006), premiera International festival Gender Bender in Bologna, Italy, choreografia do performansu oraz pracy video. Współpraca z reż. filmowym Kubą Czekajem – choreografia do filmu „Ciemnego pokoju nie trzeba się bać” oraz „Królewicz Olch”.

Jako choreografka i tancerka współpracowała także z Teatrem Narodowym w Warszawie oraz Operą Narodową Teatru Wielkiego w Warszawie. W grudniu 2017 r. Anna Godowska otrzymała nagrodę za choregrafię na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie.

———————-

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu 2016 i 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Ilona Trybuła.

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.